Xylokastronews.gr
ΔΕΡΒΕΝΙΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΞυλόκαστρο

Αυτοί οι Νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Δύναμη Προοπτικής» ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1,5) έτους ήτοι 02/01/2024 έως
30/06/2025, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Τον κ. Ανδρέα Καραβά του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπο
αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης:

 • Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ευρωστίνης.
 • Την παρακολούθηση – συντονισμό της εξέλιξης των έργων/υπηρεσιών, που εκτελούνται στη ανωτέρω Δ.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
 • Τους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου στην ανωτέρω Δ.Ε., σε
  συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του πάσης φύσεως εξοπλισμού και τη λειτουργία της αποθήκης που βρίσκεται στην ανωτέρω Δ.Ε..
 • Την εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και την ευθύνη της τουριστικής προβολής της Δ.Ε. Ευρωστίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
 • Την ευθύνη του τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής στην ανωτέρω Δ.Ε. σε
  συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
 • Την εξουσιοδότηση εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λπ. που εκδίδονται από τις υπηρεσίες που λειτουργούν
  στα όρια της Δ.Ε. Ευρωστίνης (πλην πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας τα οποία εκδίδονται από την έδρα του Δήμου).
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων που θα τελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των
  Κοινοτήτων της ανωτέρω Δ.Ε. για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες.
  Τον κ. Σταματούλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας/ Ανακύκλωσης –
  Περιβάλλοντος – Πρασίνου του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας/ανακύκλωσης, περιβάλλοντος/πρασίνου, του
  προγραμματισμού σχετικών έργων/μελετών/δράσεων, την εποπτεία του συνόλου των υπηρεσιών
  καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου καθώς και την ευθύνη της χορήγησης αδειών σε αυτό.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, των δημοτικών και κοινοτικών οδών, των δημοτικών κοιμητηρίων, των παιδικών χαρών, των κοινοχρήστων χώρων, των χώρων των λαϊκών αγορών.
 • Την εφαρμογή και βελτίωση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
 • Τη διαχείριση του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».
 • Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του
  Δήμου, καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών αυτών.
 • Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων των ανωτέρω.
 • Την ευθύνη για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
 • Την ευθύνη και την επιμέλεια, ευταξία και λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, τη διαχείριση των τάφων και την εφαρμογή των διαδικασιών ταφής, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις του Δ.Σ. και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
 • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
 • Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
 • Την εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Τον κ. Κολοκυθά Χρήστο του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής – Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη όλης της Κοινωνικής Πολιτικής / της Κοινωνικής Μέριμνας / της Παιδείας / της διαχείρισης των σχολικών μονάδων / του προγραμματισμού σχετικών έργων/μελετών/δράσεων καθώς και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρων υπηρεσιών και δομών και την ευθύνη της χορήγησης αδειών αυτών.
 • Το γενικό συντονισμό, τη διαχείριση και την εποπτεία του τομέα της Παιδείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα σχολεία.
 • Τη Διαχείριση υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού των σχολείων.
 • Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για κοινωνικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).
 • Το συντονισμό και εποπτεία των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δήμου.
 • Τη μέριμνα και εποπτεία σε θέματα Υγείας.
 • Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το Κέντρο Υγείας.
 • Την ευθύνη για θέματα που αφορούν το ΚΕΠ Υγείας.
 • Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ΑΜΕΑ.
 • Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης».
 • Τη μέριμνα δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων εθελοντισμού.
 • Την εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Τον κ. Γιάννο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προγραμματισμού σχετικών
  έργων/δράσεων/μελετών/δράσεων καθώς και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την ευθύνη της χορήγησης αδειών αυτών.
 • Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
 • Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών Άρδευσης.
 • Την ευθύνη συντήρησης και βελτίωσης της δημοτικής, αγροτικής, και δασικής οδοποιίας του Δήμου.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του πάσης φύσεως εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δ.Ε. Ξυλοκάστρου και τη λειτουργία της αποθήκης αυτής.
 • Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ευθύνη, εποπτεία, διαχείριση και συντήρηση των Οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, των Μηχανημάτων Έργου και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και την ευθύνη της αποθήκης των ανταλλακτικών και των λοιπών υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των κάθε είδους βλαβών και επισκευών αυτών.
 • Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων των ανωτέρω.
 • Την ευθύνη των θεμάτων που αφορούν το φυσικό και αστικό περιβάλλον και τη διαχείριση των ακτών.
 • Το σχεδιασμό, εφαρμογή και εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε
  συνεργασία όσο αφορά στη Δ.Ε. Ευρωστίνης με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Τη διαχείριση, προστασία και μέριμνα επί θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
 • Την Εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Τον κ. Αναστάσιο Λόντο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Τουρισμού –
  Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Το γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Πολιτισμού του Δήμου σε συνεργασία με τους
  αρμόδιους φορείς του Δήμου.
 • Το γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Αθλητισμού του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.
 • Το γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Τουρισμού του Δήμου σε συνεργασία με τους
  αρμόδιους φορείς του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των ανωτέρω τομέων, όπως επίσης και του προγραμματισμού σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών έργων/μελετών/δράσεων.
 • Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού δομών Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού του Δήμου και την ευθύνη της χορήγησης αδειών σε αυτό.
 • Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).
 • Τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και τις σχετικές με αυτές δράσεις.
 • Την Εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Τον κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Συντονισμού,
  Προγραμματισμού Έργων/Δράσεων και Μελετών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τον Γενικό συντονισμό και τον Προγραμματισμό τεχνικών έργων, δράσεων και μελετών του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών και την έκδοση αποφάσεων, που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
 • Την ευθύνη ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου.
 • Το προγραμματισμό μελετών έργων και δράσεων που σχετίζονται με τις προστατευόμενες περιοχές του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της μαρίνας Ξυλοκάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου στα Μαύρα Λιθάρια.
 • Την Εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων,
  που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Τον κ. Παναγιώτη Καλύβα του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
  Διαμεσολάβησης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών της
  Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών και της γραμμής δημότη.
 • Το συντονισμό την εποπτεία και την παρακολούθηση των απολογισμών του Δήμου.
 • Την Εξουσιοδότηση για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
  Β. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καραβάς και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
  Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
  Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Καραβά.
  Δ. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθία δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3852/2010, οι
  κάτωθι:
  Ανδρέας Καραβάς του Γεωργίου, Σταματούλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κολοκυθάς Χρήστος του Δημητρίου, Γιάννος Νικόλαος του Κωνσταντίνου , Αναστάσιος Λόντος του Κωνσταντίνου.
  Ε. Άνευ αντιμισθίας Αντιδήμαρχος: κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος του Βασιλείου και ο Καλύβας
  Παναγιώτης του Νικολάου.
  ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
  Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

Related posts

Στο Ξυλόκαστρο το 16ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου

Xylokastronews

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Xylokastronews

Διαγωνισμός του έργου «Ανακατασκευή Παλαιού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου»

Xylokastronews